Ubezpieczenia komunikacyjne

Ubezpieczenia komunikacyjne 2017-12-10T21:13:00+00:00

Ubezpieczenia komunikacyjne dzielą się na obowiązkowe OC i dobrowolne AC. Istotą jest ochrona majątku Ubezpieczonego od szkód spowodowanych w związku z ruchem pojazdu mechanicznego:

Ubezpieczenia OC

– jest regulowane w ustawie i muszą ją zakupić wszyscy posiadacze pojazdów mechanicznych zarejestrowanych na terenie RP. Ubezpieczenie OC chroni odpowiedzialność cywilną Ubezpieczonego od szkód, które wyrządził osobom trzecim lub w mieniu w związku z ruchem swojego samochodu.

Ubezpieczenia AC

– Autocasco, zawierane dobrowolnie przez posiadacza pojazdu mechanicznego, pozwala na wypłatę odszkodowania przez firmę ubezpieczeniową, jeśli wskutek określonych okoliczności nasz samochód uległ uszkodzeniu lub zniszczeniu. AC chroni m.in. w razie szkód spowodowanych przez użytkownika podczas kolizji i wypadków, zderzenia z innymi przedmiotami, a także od kradzieży lub włamania, pożaru, wandalizmu, gradobicia, powodzi itp.

Assistance

– ubezpieczenie dodatkowe, które zapewnia pomoc zorganizowaną przez ubezpieczyciela w razie awarii pojazdu na drodze, zarówno w Polsce, jak i za granicą, takich jak: awaria akumulatora, wymiana koła, drobne naprawy na miejscu, dowóz paliwa oraz holowanie do wskazanego miejsca. W wersji rozszerzonej: samochód zastępczy i zapewnienie bezpłatnie noclegu osób podróżujących do czasu naprawy samochodu.

Ubezpieczenie szyb

– dobrowolne ubezpieczenie, wybierane przez kierowców. Zawierane niezależnie od AC pozwala na likwidację szkody uszkodzenia, stłuczenia szyby samochodowej, (bez utraty zniżek w autocasco).

Ubezpieczenie Następstw Nieszczęśliwych Wypadków NNW

Ważnym uzupełnieniem ubezpieczeń odpowiedzialności cywilnej i Autocasco może być ubezpieczenie NNW kierowcy i pasażerów. Polisa NNW zwykle zapewnia wypłatę odszkodowania w związku z trwałymi następstwami nieszczęśliwych wypadków, powstałych w związku z ruchem pojazdu. Świadczenie jest wypłacane w razie trwałego uszkodzenia ciała, utraty zdrowia lub śmierci kierowcy albo pasażerów.

Specjalista Aleksander Świętek – Tel. 32 258 22 44  kom. 607 687 596, e-mail: aleksander@promys.pl