Ubezpieczenia podczas podróży

Ubezpieczenia podczas podróży 2021-04-22T12:12:32+00:00

Ubezpieczenie Międzynarodowych Kosztów Leczenia – oferta skierowana dla Biur Podróży:

Uproszczona procedura zawierania ubezpieczenia:

  1. Na życzenie klienta wystawiamy polisę o rocznym okresie obowiązywania – każda grupa jest ubezpieczona pod jednym numerem polisy.
  2. Najpóźniej w momencie wyjazdu grupy należy przesłać na nasz adres e-mail listę uczestników imprezy.
  3. Zwrotnie wysyłamy informację potwierdzającą ochronę ubezpieczeniową z informacją o wysokości należnej składki ubezpieczeniowej.
  4. Płatności odroczone do 10 dnia każdego następnego miesiąca.

Wykupienie ww. ubezpieczeń nie obliguje do zawierania innych umów ubezpieczeniowych.

Zakres
ubezpieczenia
Ubezpieczenie z rozszerzeniem o rekreacyjne uprawianie sportów zimowych Ubezpieczenie bez rozszerzeniem o rekreacyjne uprawianie sportów zimowych Koszty rezygnacji i przerwania podróży zagranicznej
Koszty Leczenia
i transportu
80 000 zł 50 000 zł
Assistance
podstawowy
Tak Tak
Następstwa Nieszczęśliwych wypadków 10 000 zł 10 000 zł
Odpowiedzialność
Cywilna
100 000 zł
Składka 3,21 zł osobodzień 1,20 zł osobodzień 2,6 % sumy imprezy turystycznej

Ubezpieczenie Międzynarodowych Kosztów Leczenia – oferta skierowana dla Podmiotów Gospodarczych:

Uproszczona procedura zawierania ubezpieczenia:

  1. Na życzenie klienta wystawiamy polisę o rocznym okresie obowiązywania – każda grupa/osoba jest ubezpieczona pod jednym numerem polisy.
  2. Najpóźniej w momencie wyjazdu grupy należy na nasz adres e-mail przesłać listę uczestników imprezy.
  3. Zwrotnie wysyłamy informację potwierdzającą ochronę ubezpieczeniową z informacją o wysokości należnej składki ubezpieczeniowej.
  4. Płatności odroczone do 10 dnia każdego następnego miesiąca.

Wariant I

Miejsce ubezpieczenia: EUROPA + praca umysłowa

Koszty leczenia – 200 000 zł
NNW – 10 000 zł
OC – 200 000 zł
BAGAŻ – 1 000 zł

Składka za osobodzień – 4,00 zł

Wariant II

Miejsce ubezpieczenia: EUROPA + praca fizyczna

Koszty leczenia – 200 000 zł
NNW – 10 000 zł
OC – 200 000 zł
BAGAŻ – 1 000 zł

Składka za osobodzień – 4,79 zł

Wariant III

Miejsce ubezpieczenia: EUROPA + praca umysłowa + choroba przewlekła

Koszty leczenia – 200 000 zł
NNW – 10 000 zł
OC – 100 000 zł
BAGAŻ – 1 000 zł

Składka za osobodzień – 7,07 zł

Wariant IV

Miejsce ubezpieczenia: ŚWIAT + praca umysłowa

Koszty leczenia – 200 000 zł
NNW – 10 000 zł
OC – 200 000 zł
BAGAŻ – 1 000 zł

Składka za osobodzień – 5,29 zł

Wariant V

Miejsce ubezpieczenia: ŚWIAT + praca fizyczna

Koszty leczenia – 200 000 zł
NNW – 10 000 zł
OC – 200 000 zł
BAGAŻ – 1 000 zł

Składka za osobodzień – 6,37 zł

W naszej ofercie znajdują się również Ubezpieczenia Międzynarodowych Koszów Leczenia na indywidualnie przygotowanych warunkach dla Indywidualnych Klientów.

Specjalista Adam Włoczyk – Tel. 32 258 22 44, Tel kom. 693 285 640, e-mail: adam@promys.pl